Jak naložíme s výtěžkem KOKORACE?

20.05.2017 16:26

Výtěžek akce KOKORACE 2017 bude zdvojnásobený Nadací Divoké husy

Výtěžek bude využit na pořízení nových terapeutických pomůcek pro práci s dětmi. Při terapeutické práci s dětmi je nezbytné mít vybavení, které dítěti napomáhá ke komunikaci s terapeutem, podporuje vyjádření emocí a dalších stavů, které jsou pro děti těžko uchopitelné. K ověřeným pomůckám patří např. Ferda a jeho emušáci, karty s příběhy atd.. Vedle toho bude grant použit i k pořízení vybavení, které je nezbytné pro realizaci terapeutického programu My backpack (program je zaměřen na citlivé zpracování tématu odchodu z vlastní rodiny a přemístění do rodiny náhradní). Konkrétně se jedná o notebook a pro každé dítě sadu maňáska s batůžkem.

Tyto pomůcky budou využity pro přímou práci s dětmi při zpracování prožitých traumat. Jejich použití by bylo vhodné např. u osmiletého Vojty. Vojta pochází z rodiny, kde docházelo dlouhodobě k velkému fyzickému i psychickému týrání. V současnosti žije Vojta již v náhradní rodině, ale v noci ho provází velké noční můry, stýská se mu po mamince, s kterou nemůže být, uzavírá se více a více do sebe a je nezbytné poskytnout mu podporu k tomu, aby o svém trápení a prožitcích mohl s někým mluvit.

Zpět

Kontakt

Jan Rechnovský

777 039 893

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode